dinsdag 31 maart 2015

Zo krijgt u uw betalingsopdrachten het snelst door ‘SVB-systeem’

Zo krijgt u uw betalingsopdrachten het snelst door ‘SVB-systeem’

Als de - door u naar de SVB ingestuurde - zorgovereenkomst is goedgekeurd door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of het zorgkantoor (Wet langdurige zorg), gaat de SVB over tot betaling. Een enorme operatie, die moeizaam verloopt. Wat moet u doen om uw betaling snel en goed door 'het systeem' te krijgen?
Dit schrijft Per Saldo. Merkwaardig genoeg zou je hieruit kunnen halen dat als de zorgovereenkomsten zijn goed gekeurd gaan ze tot betaling over. Mij werd door een medewerker van de SVB verteld dat hij contact had gehad met het zorgkantoor maar dat hij niet de indruk had dat het zorgkantoor hier binnenkort op terug zou komen. Vreemd. Wij hebben in 2012 van het zorgkantoor de opdracht gekregen om de hele administratie van 2011 en 2012 opnieuw te doen, omdat ze vonden dat het niet klopte. Om dit te kunnen doen moesten we ook van hen een nieuwe overeenkomst maken. Hierover hebben we een officiële hoorzitting gehad en aan de hand van die bespreking is tot eind 2012 gemaild. Toen werden zowel de overeenkomst als de manier van factureren goedgekeurd door de jurist van het zorgkantoor. Waarbij werd vastgelegd dat zowel 2011, als 2012 en ook 2013 op deze manier moest worden geadministreerd. Inmiddels is het 2015 en we doen het nog steeds op dezelfde manier. 
Hieruit kun je volgens mij concluderen dat we precies gedaan hebben wat ze van ons hebben gevraagd. Dus wat is nu de reden dat die betaling uitblijft??? Je zou denken dat het zorgkantoor het dus laat liggen. Zo wijst iedereen naar elkaar en gebeurt er nog steeds niets. Helaas.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten