zaterdag 24 februari 2018

VACATURE

VACATURE 
De Pioenroos is op zoek naar een Woon/activiteitenbegeleider en oproepkracht.
Vind je het een uitdaging om mensen met een beperking te ondersteunen en te begeleiden? Dan zijn we op zoek naar jou!

Kenmerken begeleidingsklimaat:
Begeleiding is op individuele maat gericht.
De intenties van de cliënt zijn belangrijker dan het concrete gedrag.
Afspraak is afspraak, je zegt wat je doet en je doet wat je zegt.
Cliënten worden te allen tijde bloedserieus genomen
Volstrekte gelijkwaardigheid staat hoog in het vaandel.
Emotionele leeftijd van de cliënt is uitgangspunt voor de begeleidingsstijl, zonder dominante en kenmerkende aspecten van de chronologische leeftijd te verwaarlozen.
Groepsdynamische aspecten zijn bij voortduring onderwerp van bespreking door begeleiders en vragen met regelmaat om interventies.

Je valt in als je collega’s, ziek zijn, verlof hebben en er komen een aantal  vaste uren beschikbaar, waaronder ook slaapdiensten.
Doordat wij werken met een tweewekelijks rooster werk je misschien de ene week meer uren dan de andere week.

Je gaat zorgdragen dat zowel op de dagbesteding als in de woonunit de beste zorg wordt geleverd aan onze zorgvragers.

De zorgvragen van de bewoners liggen o.a. op de volgende gebieden: medicatie uitzetten en toedienen, er is sprake van verstandelijke beperking, sterkte gedragsstoornissen, probleemgedrag en lichamelijke handicaps. Er is ook sprake van psychiatrische aandoeningen zoals: borderline, PTSS, epilepsie, geheugenstoornissen en diabetes.
Wij vragen:
–          In bezit te zijn van een SPW4 of SPH diploma, of SPW3 met ruime ervaring;
–          Dat je stevig in je schoenen staat;
–          Om te kunnen gaan met communicatiestoornissen;
–          Bereidheid nauw samen te werken met de collega’s uit je team;
–          Het bieden van ondersteuning in de zorg;
–          Zorgdragen voor de veiligheid van de zorgvragers, jezelf en
je collega’s;
–          Verantwoordelijkheid voor zorgdragen van de lichamelijke verzorging;
–          Het regelen van de huishouding;
–          Daarnaast is duidelijkheid en ritme erg belangrijk voor de zorgvragers;
–          Beloning volgens CAO Gehandicaptenzorg;
Mocht je interesse hebben in deze functie dan zien we jouw CV graag tegemoet.
Voor vragen en of schriftelijke reacties kun je mailen naar; 

pioenroosas@live.nl t.a.v. mw A.Schipper


Geen opmerkingen:

Een reactie posten